20 Mayıs 2019 Pazartesi
Anasayfa > BATMAN > Batman'da 600 Konutluk Yeni Toki Yapılacak

Batman'da 600 Konutluk Yeni Toki Yapılacak

14.03.2019 12:51 12 14 16 18 yazdır
Batman'da alt gelir grubuna yönelik 600 konutluk Toki evleri için başvurular alınmaya başlandı
Batman'da 600 Konutluk Yeni Toki Yapılacak

TOKİ tarafından Batman'da 600 dairelik Toki konutlarının yapılacağı belirtildi. 

Toki'nin resmi sitesi www.toki.gov.tr'den yapılan açıklama şöyle:

BATMAN MERKEZ CİĞERLO MAHALLESİ TOPLU KONUT UYGULAMASI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Batman Merkez Ciğerlo Mahallesi Projesi kapsamında
inşa ettirilecek;
2+1 nitelikli 420 adet, brüt 75,00 m2
3+1 nitelikli180 adet, brüt 110,00 m2

Konutlar için, T. Halk Bankası A.Ş.’nin Batman İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile
başvurular kabul edilecektir.

Proje Adı : Batman Merkez Ciğerlo Mahallesi 600 Adet Konut Projesi
Satıcı : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( İdare)
Adres : Bilkent Plaza B1 Blok,06800,Bilkent Ankara
İletişim İnternet : www.toki.gov.tr
İletişim Telefon :4448654
Başvuru yapılacak Banka Şubesi :T. Halk Bankası Batman İlindeki Şubeleri
Başvuru alınacak konut tipleri : 2+1 , 3+1
Başvuru Bedeli 2+1 : 500.- TL
Başvuru Bedeli 3+1 :1.000.-TL

Başvurular; 4 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” , 15-19 Nisan
2019 tarihleri arasında
2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız” 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında
3.Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımız” 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında
4. Kategori olan “Diğer alıcı adayları” 11 -22 Mart 2019 tarihleri arasında Başvurular yapılacaktır.

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek olup,
başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir.
Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web
sayfasında duyurulacaktır.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın
alınacak konutlar TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda
yapılacak kura ile belirlenecektir.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;

1- 2+1 nitelikli konutlar için;
– %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,
– %20 peşinat bedeli için 240 ay vade,
2- 3+1 nitelikli konutlar için;
– %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,
– %20 peşinat bedeli için 180 ay vade, ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme
imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

2+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın
Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş
artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır.

3+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın
Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memurnMemur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.

İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.

Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
TOKİ tarafından projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin
gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en
kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

TAHMİNİ ORTALAMA YAKLAŞIK KONUT FİYAT ve (m²) BİLGİLERİ KONUT TİPİ KONUT ADEDİ

ADD

Konutların, adet, m² ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacak olup ilan edilenler tahmini
bilgilerdir.

BAŞVURU ŞARTLARI:
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor
olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması, (3+1 Konut tipi
hariç)

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut
kredisi kullanmamış olması,

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat
mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi
ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve
Yetimleri Hariç)

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin
ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı
aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç) (Şehit
Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca
bir adet başvuru yapılabilecektir.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşlarımızın;
– 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;
– 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları;
gerekmektedir.

8- Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar
%10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip
eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan
“HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır
oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl
nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

BANKADAN YAPILACAK BAŞVURU İŞLEMLERİ :

Başvuruların kabul edileceği yer: T.Halk Bankası A.Ş.’nin Batman ilindeki yetkili
şubeleri

Başvuru sahipleri;
1. Nüfus Cüzdanı (T.C No.su bulunan) ile birlikte;
Kimlik tespiti için Nüfus Cüzdanı ibraz etmek şartı aranacaktır.
Başvurular şahsen yapılacaktır.
Ayrıca,
✓ Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik
Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi”
✓ Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen
kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet
raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”
✓ Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli
olduğunu gösteren “Belgeyi”
Başvuru Formu,
✓ Kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,

✓ Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri
verilecektir.
Başvuru işlemleri sırasında;
– 2+1 konutlar için; 500-TL (beşyüztürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.
– 3+1 konutlar için; 1.000-TL (bintürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.
(Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

KURA ÇEKİLİŞİ :
“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde
gerçekleştirilecektir. Kura tarihi daha sonra ilan edilecektir.
1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u
kadar ( 2+1 konut için 42 adet, 3+1 konut için 18 adet) kontenjan ayrılacak ve gerek
görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak
sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte
kuraya tabi tutulacaktır.
2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar ( 2+1 konut için 21 adet, 3+1
konut için 9 adet) kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak
sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri
diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %25’i kadar ( 2+1 konut için 105 adet, 3+1 konut için
45 adet) kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri
belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer
alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
4) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru
sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.
1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş
tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri
alabilecektir.
2. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek
tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

SÖZLEŞME İMZALANMASI:

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği
tarihlerde T.Halk Bankası A.Ş’nin Batman Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi
imzalayacaklardır.
Sözleşme imzalama aşamasında;
1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Batman
il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak
belge, (3+1 konut tipi hariç)

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1
konut tipi hariç)
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek
başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

CAYMA;
Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde,
herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma
hakkına sahiptir.
Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce
herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

KDV ÖDEMESİ;
Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV konut
alıcılarından tahsil edilir.

OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ :
2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene
kadar devredemeyeceklerdir.
Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet
koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta
ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.
3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini
takip eden 1 (bir) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.
Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri