YENİ BATMAN

YENİ BATMAN
Batman'ın eski hali mi şimdiki hali mi daha güzel?